Архив ‘Таблица штрафов’ категории

Таблица штрафов

ТАБЛИЦА ШТРАФОВ (на иврите)   שיטת הניקוד בעבירות תעבורה עפ"י תקנות התעבורה נהג שבמשך תקופה של שנתיים (להלן: «תקופת הצבירה») צבר עבירות עם ניקוד מצטבר של 12 נקודות ויותר חייב לבצע אמצעי תיקון שיוטלו עליו ע"י רשות הרישוי כדלקמן: א) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה בקורס [...]


Лучшие доски ?iaaen oeoe?iaaiey